Khách Sạn Tường Vi

(84-225) 3744 657 - 3744 987

tuongvihotelhp@gmail.com

301 Văn Cao, Quận Hải An , Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Liên Hệ